KONTAKT

Forest Clinic s.r.o.
Lidická 2483
390 03  Tábor

IČ: 07101465
DIČ: CZ07101465

E-mail: obchod@gumptonevzda.cz
Web: www.gumptonevzda.cz

RYCHLÝ DOTAZ

    Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Forest Clinic s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Forest Clinic s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).